Industriālie dzinēji

Kompānija ELEKTROMEHANIZĀCIJA, SIA piedāvā industriālos dzinējus TEDOM.

Stacionārie dzinēji TEDOM paredzēti rotācijas iekārtu, piemēram, elektroģeneratoru, kompresoru, sūkņu un citu iekārtu piedziņai. Visbiežāk tie tiek izmantoti enerģētikā.Stacionāro dzinēju TEDOM priekšrocības izpaužas to drošumā, ilgstošā kalpošanas termiņā un spējā darboties, izmantojot dažādus alternatīvos degvielas veidus, kas tiek iegūti no atjaunojamajiem energoavotiem.Stacionārie dzinēji TEDOM tiek izmantoti galvenokārt termoelektroģeneratoru iekārtās, kas nodrošina elektroenerģijas un siltuma kombinēto ražošanu. Dzinēji TEDOM pielāgoti dabasgāzes, biogāzes, propānbutāna, kokgāzes un citas gāzes degvielas ar zemu metāna saturu, kā arī dīzeļdegvielas sadedzināšanai. Papildinformācijas saņemšanai un servisa jautājumos lūgums sazināties ar kompānijas ELEKTROMEHANIZĀCIJA, SIA pārstāvi.