Kas ir dīzeļģenerators un tā sastāvdaļas?

Dīzeļģenerators (dīzeļelektrostacija, strāvas ģenerators) – elektroapgādes avots, iekārta, kas pārveido iekšdedzes dīzeļdzinēja mehānisko enerģiju elektroenerģijā, ko ģenerē maiņstrāvas ģenerators. Izdala šādas dīzeļģeneratora sastāvdaļas:
Dzinējs
Mēs piedāvājam drošus četrtaktu rūpnieciskos dīzeļdzinējus, kas ir paredzēti ekspluatācijai bargos apstākļos, ar degvielas tiešās iesmidzināšanas sistēmu un turbīnu, kas nodrošina zemu degvielas patēriņu un lielisku reaģēšanu uz slodzes izmaiņām.

Maiņstrāvas ģenerators
Ģeneratori ar „H” klases izolācijas sistēmu un epoksīdsveķu piesūcināšanu, kas ir paredzēti ekspluatācijai bargos apstākļos.

Vadības panelis
Pilnīgi programmējami kontrolleri ar automātiskās palaišanas un ciparu/elektronisko mēraparātu vadības sistēmu. Vadības panelis veic visu dīzeļģeneratora darba parametru nepārtrauktu monitoringu un ārkārtējās situācijās pilda aizsargfunkciju. Tajā ir iebūvētas ierīces periodiskās testa palaišanas veikšanai.

Degvielas tvertne un vibrācijas dempferi
Degvielas tvertni no dzinēja atdala vibrācijas dempferi jeb, vienkāršā valodā runājot, - gumijas spilveni, kas apslāpē dzinēja vibrāciju. Pateicoties dempferiem, vibrācija netiek nodota uz dīzeļģeneratora pamatni un tas praktiski nevibrē.

Sprieguma regulators
Dīzeļģeneratora svarīga sastāvdaļa ir arī sprieguma regulators, pateicoties kuram, izejā Jūs iegūstat stabilu spriegumu bez jebkādām svārstībām. Pastāv vairāki piemēri, kad nekvalitatīvs vai sabojāts sprieguma regulators ir patērētāja iekārtas bojājuma iemesls. Mēs labi pārzinām savas iekārtas un varam droši garantēt, ka elektroenerģijas kvalitāte, ko ģenerē mūsu dīzeļelektrostacijas, apmierinās visjūtīgāko iekārtu prasības.

Starteris, akumulatora uzlādēšanas ģenerators un akumulators
Akumulators un tā uzlādēšana ir nepieciešama dīzeļģeneratora iedarbināšanai. Pareiza akumulatora funkcionēšana tiek nodrošināta ar tā uzlādēšanu no tīkla laikā, kad dīzeļģenerators ir gaidīšanas režīmā, vai no uzlādēšanas ģeneratora, kad dīzeļģenerators ir darba režīmā.
Dīzeļģeneratora papildelementi:

Skaņu izolējošs korpuss ārējai (ārpus telpu) uzstādīšanai
Sastāv no krāsota moduļa apvalka, kurš pasargā no nelabvēlīgiem laika apstākļiem un ir montēts ar skrūvēm (atbilstoši 2000/14/CE) un ir aprikots uzkarināmajām aizsledzamiem durvīm, , režģu ailām radiatora dzesēšanai un drenāžas līnijām dzeses šķidrumam un dzinēja eļļai kas ir iebūvētas dizelgeneratora pamatnē. Tas viss nodrošina izcilu pielāgojamību un apkalpošanas vienkāršību.

Automātiskā rezerves ieslēgšana
Automātiskā rezerves ieslēgšana (ARI) – tā ir ierīce, kuras pamatā ir mikroprocesors, kas automātiski ieslēdz dīzeļģeneratoru elektrības pazušanas laikā, kā arī nodod signālu dīzeļģeneratora atslēgšanai, kad elektroelektroapgādepadeve ir atjaunota.

Rozetes/Kontaktligzdas
Lietotāju ērtībai dīzeļģeneratoru var aprīkot ar rozetēm/kontaktligzdām tiešajai elektropatērētāju pieslēgšanai.