Kā izvēlēties dīzeļģeneratoru

Ja dīzeļģenerators ir uzstādīts ārpus telpas vai neapkurinātā telpā, mēs uzstājīgi rekomendējam aprīkot dīzeļģeneratoru ar dzēšanas šķidruma uzsildīšanu. Pateicoties tam, dīzeļģenerators vienmēr būs gatavs darbam un varētu tikt iedarbināts, kad ārā gaisa temperatūra pazeminās zem nulles atzīmei, un pāriet darba režīmā 10 sekunžu laikā. Pastāv arī maiņstrāvas ģeneratora tinuma uzsildīšanas opcija. Pateicoties šai opcijai, maiņstrāvas ģeneratorā netiek uzkrāts kondensāts, kas būtiski pagarina tā darbības termiņu.
Vēl viens rezerves dīzeļģeneratora svarīgs elements ir automātiskās rezerves ieslēgšanas panelis jeb ARI. Automātiskā rezerves ieslēgšana (ARI) nodrošina jebkuram galapatērētājam - privātmājai, ofisam vai rūpnieciskajam objektam - iespēju aizmirst par neērtībām, kas saistās ar elektroapgādes pazušanu. Automātiskā rezerves ieslēgšana (ARI) – ierīce, kuras pamatā ir mikroprocesors, kas automātiski ieslēdz dīzeļģeneratoru elektrības pazušanas laikā, kā arī nodod signālu dīzeļģeneratora atslēgšanai, kad elektroapgāde ir atjaunota.
Palielināta tilpuma degvielas tvertne – lietderīga opcija, kas ļauj retāk veikt dīzeļģeneratora uzpildīšanu ar degvielu un palielina tā autonomu darbības laiku. Atkarībā no modeļa veida dīzeļģeneratora autonoms darbības laiks ar standarta degvielas tvertni ir 8 stundas, taču, pateicoties palielinātai degvielas tvertnei,
šis laiks varētu būt lielāks.

Gadījumā, kad dīzeļģeneratora nepieciešamais autonoms darbības laiks ir lielāks par 24 stundām, par visoptimālāko risinājumu varētu kļūt ārējā degvielas tvertne.

Augstāk ir minēta tikai neliela opciju daļa, kas ir pieejamas galalietotājiem. Lai saņemtu sīkāku un detalizētāku informāciju, lūdzam vērsties mūsu kompānijā „ELEKTROMEHANIZĀCIJA”. Mēs vienmēr esam priecīgi palīdzēt ar dīzelģeneratoru izvēlē.
Dīzeļģeneratora izvēle ir ļoti atbildīgs solis un no pareizās izvēles ir atkarīga visa projekta veiksme.

Iepriekšējā rakstā „Kas ir dīzeļģenerators un tā sastāvdaļas” sīki izstāstīts par dīzeļģeneratora galvenajiem komponentiem, tālāk mēs izskatīsim, kādas opcijas un aksesuāri ir pieejami, iegādājoties dīzeļģeneratoru GENMAC, un kādam nolūkam šīs opcijas ir paredzētas.

Iegādājoties dīzeļģeneratoru, vispirms ir jānoteic, kādiem mērķiem un kur tas tiks izmantots.

Vairākums ražotāju izdala trīs šādus dīzeļģeneratora pielietošanas veidus:

- dīzeļģenerators kā rezerves elektroapgādes avots (Stand-by)

Gadījumā, ja dīzeļelektrostacija darbojas tikai tad, kad pazūd elektroenerģija. Vidējais darbināšanas laiks ir 250 motorstundas, maksimālais laiks ir 500 motorstundas gadā ar mainīgo slodzi.

- dīzeļģenerators kā primārais elektroapgādes avots (Prime)

Dīzeļelektrostacija darbojas nepārtraukti bez motorstundu ierobežojuma ar mainīgo slodzi.

- dīzeļģenerators kā galvenās nepārtrauktās elektroapgādes avots (Continuous)

Dīzeļelektrostacija darbojas nepārtraukti bez motorstundu ierobežojuma ar pastāvīgo slodzi.

Latvijā ir izplatīti tikai pirmie 2 varianti:

Šis dīzeļelektrostaciju tipu sadalījums balstās uz atbilstošiem ISO standartiem un ir izstrādāts dīzeļelektrostacijas maksimālās un nominālās jaudas noteikšanai. Vairāki ražotāji izmanto šo tipu sadalījumu arī garantijas termiņa noteikšanai.
- Ja dīzeļģenerators tiks izmantots āra apstākļos (ārpus telpām), ir nepieciešams skaņu izolējošs korpuss, kas vienlaikus pasargā no nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Korpuss ir montēts ar skrūvēm (atbilstoši 2000/14/CE) un aprīkots ar uzkarināmajām aizslēdzamām durvīm, , režģu ailām radiatora dzesēšanai un drenāžas līnijām dzesēšanas šķidrumam un dzinēja eļļai, kas ir iebūvētas dīzelģeneratora pamatnē.

- Ja dīzeļģeneratoru plāno uzstādīt telpā, korpuss nav obligāts, taču ir jāpievērš uzmanība telpas ventilācijai un izplūdes gāzu izvadei. Darbojoties telpā, dīzeļģenerators izstaro lielu siltuma daudzumu, bet sliktas telpas ventilācijas gadījumā iespējams dzinēja pārkarsums. (Lūdzam, vērsieties pie kompānijas „Elektromehanizācija” speciālistiem detalizētākas informācijas saņemšanai).