Uus ühendus elektrivõrku

Ehituse algetapil või ka ettevõtte tegevuse laienemisel, kui tekib vajadus uute elektrivõrgu ühenduste järele, on uute lahenduste leidmine ettevõtte jaoks keeruline väljakutse. Meie ettevõte võib Teid lühimate tähtaegade jooksul aidata koostades projekti ning saades loa vooluvõrku ühendamiseks. Sisendnominaali suurendamine.